5. TROSSKOMPANIET

Click here to edit title

Click here to edit subtitle

Förrådsbeteckning:

M0775-111010-8


Förrådsbenämning:

INDIKERPLATTA 111


Oförkortad benämning:

INDIKERINGSPLATTA 111


Plattan används  främst för indikering på mjuka markytor.

I varje sats finns två märkskivor med en färgkod, som visar att

plattan färgats gul av nervgas och röd av senapsgas.

Till plattan finns en speciell hållare.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M0732-101010


Förrådsbenämning:

IMSKYDDSMEDEL


Användes på bl a glasen i Skyddsmask 51 för att eliminera imbildning på insidan av glasen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M7341-111010


Förrådsbenämning:

ÖGONSKYDD 111


Används för skydd mot vätskeformig stridsgas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M6400-111000


Förrådsbenämning:

TORKLAPP 11


För rengöring av ansiktsskydd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M7611-810221


Förrådsbenämning:

GASVARNSKYLTAR /S


Oförkortad benämning:

GASVARNINGSSKYLTAS /S


Gasvarningsskyltarna använder man för att märka ut ett område, som är belagt med C-stridsmedel i vätskeform.

Skyltarna är engångsskyltar av vattenavvisande papp.

Varje skylt har ett upphängningssnöre, så att den lätt kan fästas på träd eller dylikt.

Tio skyltar förvaras i en pappväska.

I väskans lock finns en fettpenna.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M0776-102010


Förrådsbenämning:

PERSONSANMEDEL


Oförkortad benämning:

PERSONSANERINGSMEDEL 102


Klorkalk används för att oskadliggöra vätskeformiga C-stridsmedel.

Den förstör även B-stridsmedel

Klorkalk är ett vitt pulver och är frätande på hud och kan ge korrosionsangrepp på materiel.

Klorkalk får endast användas vid sanering av materiel och terräng---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M0776-104010


Förrådsbenämning:

PERSONSANMEDEL 104


Oförkortad benämning:

PERSONSANERINGSMEDEL 104


Innehåller 2/3 klorkalk och 1/3 magnesiumoxid och kan användas på intakt hud och vid sanering av beklädda kroppsdelar.
I övrigt samma egenskaper som Personsaneringsmedel 102.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M0775-104010


Förrådsbenämning:

INDIKERPAPPER 104


Oförkortad benämning:

INDIKERINGSPAPPER 104 


Indikeringspappret används främst för indikering på materiel, träd och buskar.

På blocket finns en färgkod som visar att papperet färgats gult av nervgas av sarintyp, mörkgrönt till svart av nervgas av VX-typ samt rött av senapsgas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M8560-244110


Förrådsbenämning:

VÅG FÖR FILTER /S


Mätområde:
200-400G

Våg för filter är avsedd för vägning 
av filter 6 och 13 till gasmask och skyddsmask.
Syftet med vägningen är att beräkna vikten av den fukt som tagits upp av filtret 
vid användning eller vid längre tids förrådsförvaring under olämpliga förutsättningar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M8318-109010


Förrådsbenämning:

DOSIMETERSTS 109 /S


Oförkortad benämning:

DOSIMETERSATS 109 /S


Dosimetrarna användes för att fastställa 
stråldoser från kärnladdningar eller från kvarvarande radioaktiv strålning.
Äldre dosimetrar är graderade i röntgen (R) 
och nyare i millisievert (mSv).

Dosimetersatserna finns i följande satser:

DOSIMETERSATS 101 /S           M8318-101010-1
DOSIMETERSATS 102 /S           M8318-102010-0
DOSIMETERSATS 103 /S           M8318-103010-9
DOSIMETERSATS 105 /S           M8318-105010-7
DOSIMETERSATS 106 /S           M8318-106010-6
DOSIMETERSATS 109 /S           M8318-109010-3
DOSIMETERSATS 111               M8318-111010-9