5. TROSSKOMPANIET

Click here to edit title

Click here to edit subtitle

Förrådsbeteckning:

M7861-503010


Förrådsbenämning:

BÅRBOCK 1


För fastsättning av Sjukbår alt fältsäng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M7240-813810-0


Förrådsbenämning:

VÄGGFACK 2


Innehåller behandlingsmateriel såsom

absorberande förband, elastisk binda, kompresser, urinpåsar, kateter, svalgtub, operationshandskar mm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:

M7808-305010-6


Förrådsbenämning:

PAPPSKENA TP HUVST


Oförkortad benämning:

PAPPSKENA TRANSPORT MED HUVUDSTÖD


Transportskena för fixering av skadad.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------