5. TROSSKOMPANIET

Click here to edit title

Click here to edit subtitle

Förrådsbeteckning:          M3955-421010

Förrådsbenämning:          RA 421

Oförkortad benämning:     RADIOSTATION 421


Radiostation 421 är en ultrakortvågsstation avsedd att användas i fordon.
Har 920 kanaler (30.00-75,95MHz) med kanalavstånd på 50 KHz.
Antenneffekt 40Watt (hög) och ca 3Watt (låg)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:          M3743-186021

Förrådsbenämning:          Mikrotfnprovare

Oförkortad benämning:     Mikrotelefonprovare T

Mikrotfnprovaren används för provning samt felsökning på olika telefonlurar/hörlurar samt S/M-omkopplare.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:          M3955-190011

Förrådsbenämning:          RA 190 MT

Oförkortad benämning:     Radiostation 190

Ra190 är en bärbar KV-radio, tillverkad av SRA.
Den användes främst av Jägar och spaningsförband.
Frekvensomfång: 1,6-16 MHz.
Antenneffekt: 0,4 - 0,8W (beroende på frekvensomfång)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:          M3955-130011

Förrådsbenämning:          RA 130 MT

Oförkortad benämning:     Radiostation 130


Ra130 är en Brittisk UK-radio som licenstillverkades av SRA på 50-talet.
Den användes av i första hand av infanteriets skyttekompanier.
Ersattes i slutet av 70-talet av 
den betydligt mindre Ra135.
Ra130 har fyra fasta kanaler: 42.15, 41.40, 40.90 och 40.20 MHz.
Antenneffekt: ca 0,25 W.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:          M3955-135001 

Förrådsbenämning:          RA 135 MT

Oförkortad benämning:     Radiostation 135


Ra 135 är en ultrakortvågsstation som kom i slutet av 70-talet och ersatte då Ra 130.
Den användes i första hand av infanteriets skyttekompanier.
Den har 6 fasta kanaler: 42.00, 42.15, 42.35, 42.60, 42.90 och 43.00MHz.
Antenneffekten är ca 0,7 watt.
Den medger samtrafik med Ra140,Ra145,Ra146,Ra421 och Ra422.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:          M3926-390011

Förrådsbenämning:          TFNAPP 390 MT

Oförkortad benämning:     TELEFONAPPARAT 390 MT


Telefonapparat 390 MT är en liten lätt bärbar telefon som sammankopplas via telefonkabel.
Upp till 10 telefoner kan kopplas ihop med ett maximalt förbindelseavstånd på 5000 meter.
Telefonapparaten är främst avsedd för jägarförband

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förrådsbeteckning:          M3926-386010

Förrådsbenämning:          TFNAPP 386

Oförkortad benämning:     TELEFONAPPARAT 386

Kompletterande uppgift:    LS-TELEFON


Telefonapparat 386 användes i Ls-tornen (LuftbevakningsStation Torn) för trådburen kommunikation mellan torn och LGC (Luftförsvars Grupp Central).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------